nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
25 Czerwca 2021   imieniny obchodzą: Dorota, Łucja, Wilhelm
LINK: BIP
KALENDARZ
  Oświata

 
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty

Dyrektor - mgr Zenon Kudła

tel. 034 317 00 22

Adres: ul. Szkolna 11; 42-130 Wręczyca Wielkaostatnia aktualizacja: 2007-08-21 12:51
skok do góry strony

 
Przedszkole w Truskolasach

Dyrektor -  mgr Alina Brzęczek

Tel. 034  319 90 81

Adres: ul. Rynek 2a, 42-134 Truskolasy

Oddział w Pile Pierwszej, Piła Pierwsza Nr 4, 42-134 Truskolasy; tel. 034 319 90 58

Oddział w  Hutce, Hutka ul. Długa 3, 42-134 Truskolasy, tel. 034 319 31 77ostatnia aktualizacja: 2013-08-13 11:18
skok do góry strony

 

Przedszkole w Węglowicach

Dyrektor - mgr Lesława Witt

Tel. 034   318 10 50

Adres: 42-133 Węglowice 2ostatnia aktualizacja: 2007-11-07 09:39
skok do góry strony

 

Przedszkole z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej

Dyrektor -   mgr Bogusława Kuśnierz

Tel. 034  317 00 53

Adres:   ul. Sportowa 2b; 42-130 Wręczyca Wielka

Oddział Grodzisko, Grodzisko ul. Kłobucka, 42-130 Wręczyca Wielka; tel. 034 317 02 02ostatnia aktualizacja: 2007-08-21 11:41
skok do góry strony

 
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we Wsi Grodzisko w Grodzisku

Dyrektor - mgr Joanna Przewłoka

Tel. 034 317 02 02

e-mail: sgrodzisko@interia.pl

Adres: ul. Kłobucka 1; Grodzisko; 42-130 Wręczyca Wielkaostatnia aktualizacja: 2007-11-07 09:40
skok do góry strony

 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieżeniu

Dyrektor - mgr Beata Ogłaza

Tel. 034 318 12 03

Adres: ul. Szkolna 2; Bieżeń; 42-133 Węglowice

 ostatnia aktualizacja: 2007-08-21 11:32
skok do góry strony

 
Szkoła Podstawowa w Kulejach

Dyrektor - mgr Izabela Górniak

Tel. 034 319 90 56

Adres: ul. Szkolna 1; Kuleje; 42-134 Truskolasy

http://www.kuleje.icx.pl

 ostatnia aktualizacja: 2007-08-21 11:32
skok do góry strony

 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem

Dyrektor - mgr Sławomira Mrowiec

Tel. 034 317 02 08

Adres: ul. Długa75; Borowe; 42-133 Węglowice

e-mail: sborowe@kdmnet.pl

      Początki naszej szkoły sięgają lat 20-tych tego wieku. Jej struktura zmieniała się na przestrzeni dziejów, w związku z kolejnymi reformami systemu oświaty. Obecnie jest szkołą pełną tzn. liczy 6 oddziałów szkolnych i Oddział Przedszkolny. Od ponad 8 lat dyrektorem szkoły jest pani mgr Sławomira Mrowiec.
W naszej szkole pracuje 14 nauczycieli zatrudnionych zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, w tym 9 w pełnym wymiarze czasu pracy Liczba uczęszczających dzieci wynosi aktualnie 70 uczniów szkolnych i 17 z Oddziału Przedszkolnego.
Chociaż jesteśmy małą szkołą dbamy o właściwe warunki do nauki i zajęć opiekuńczo-wychowawczych. W bieżącym roku nasza szkoła została poddana termomodernizacji oraz wymianie instalacji elektrycznej. Poprawiło to bezpieczeństwo i warunki pracy.
 
 
W czerwcu 2007 roku otrzymaliśmy nową pracownię komputerową .Została ona przekazana w ramach akcji MEN "Pracownie komputerowe dla szkół - edycja 2006", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań na zajęciach licznie działających w szkole kół i zespołów. Także uczniom z problemami oferujemy dodatkowe zajęcia o charakterze wyrównawczym
 
 
 
1 września 2008 roku nasza szkoła powiększyła się o salę gimnastyczną i nowe sale lekcyjne.
    
Nasz szkoła stara się przygotować uczniów do życia w społeczeństwie, aktywnie uczestnicząc w życiu środowiska lokalnego, gminy , województwa a także kraju. Dowodem na to jest uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach i przedsięwzięciach. Od lat uczestniczymy : w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w akcji Góra Grosza, w akcji „Kto wpada w oczy , nie wpada pod koła”, w akcjach Sprzątania Świata, w zbiórce zużytych baterii itp.

 

Jesteśmy autorem i wieloletnim organizatorem gminnego konkursu przybliżającego struktury samorządowe i ogólną wiedzę o gminie pod hasłem „Co wiesz o swojej Małej Ojczyźnie – gminie Wręczyca Wielka . W ramach pracy z patronem szkoły dwukrotnie zapraszaliśmy szkoły noszące imię Marii Konopnickiej do udziału w konkursie na temat życia i twórczości patrona.
Aktywnie uczestniczymy w życiu GOK we Wręczycy Wielkiej. Uczniowie z naszej szkoły biorą udział w organizowanych przez ośrodek konkursach. Niejednokrotnie odnoszą tam sukcesy, a nawet reprezentują GOK na dalszych szczeblach.
 
 
Szczegółowe informacje o naszej szkole można znaleźć na stronie internetowej:
 

ostatnia aktualizacja: 2011-06-13 09:03
skok do góry strony

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei

Dyrektor - mgr Mariola Wróbel

Tel. 034 317 66 26

Adres: ul. Szkolna 1; Kalej;

42-130 Wręczyca Wielka

e-mail: zspkalej@poczta.onet.pl

http://zskalej.republika.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei usytuowany jest na rozległym terenie, właściwie zagospodarowanym i estetycznie utrzymanym. Obok szkoły znajduje się nowoczesne, pełnowymiarowe boisko piłkarskie, kort tenisowy, nowo otwarty plac zabaw oraz klatka meteorologiczna wyposażona w profesjonalny sprzęt.
W Zespole Szkolno Przedszkolnym pracuje 24   nauczycieli. Do szkoły uczęszcza   251 uczniów
z Kalei, Szarlejki, Lgoty i Wydry. Dyrektorem szkoły od 1 września 2003 roku jest mgr Katarzyna Sołtys. W szkole działała pracownia komputerowa oraz biblioteka multimedialna otrzymana w ramach projektu MEN „Internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych”. Obie pracownie zostały współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2003 roku szkoła otrzymała tytuł „Szkoły z klasą” w akcji zorganizowanej pod patronatem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W 2005 roku szkoła zdobyła również tytuł COGITO, co oznacza, że oprócz nauki różnych przedmiotów, uczy również myśleć i działać. Przystąpiliśmy także do międzynarodowego programu GLOBE, który jest programem skupiającym uczniów, nauczycieli i naukowców na całym świecie, w ramach którego prowadzimy badanie fenologiczne atmosfery. Program ten umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. Przystąpiliśmy także do dwóch edycji ogólnopolskiego konkursu „Czysty Las”, zorganizowanych przez TPL i LP, w których otrzymaliśmy tytuł finalisty. Ponadto szkoła organizuje rozmaite akcje tj.: - Góra Grosza, zbiórka zużytych baterii, makulatury i złomu.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w kołach zainteresowań, sprawdzać swoje umiejętności w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, a także korzystać z nowoczesnych pracowni komputerowych.
Współpracujemy ze społecznością lokalną poprzez organizację festynów środowiskowych, projektów ekologicznych i sportowych. Cyklicznie organizujemy projekty promujące kulturę europejską, postawy antyalkoholowe i zdrowy tryb życia.
W 2006 roku została wydana monografia o Kalei i Szarlejce opracowana przez nauczyciela historii
i języka polskiego mgr Tomasza Krzypkowskiego.    
 W 2006 roku wykonano także termomodernizację obiektu szkolnego, odnowiono elewację.

ostatnia aktualizacja: 2014-10-07 11:27
skok do góry strony

   
Zespół Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Dyrektor - mgr Małgorzata Zatyka

Tel. 034 319 90 54

Adres: ul. Szkolna 3; 42-134 Truskolasy

http://sptruskolasy.republika.pl/

 ostatnia aktualizacja: 2007-08-21 11:31
skok do góry strony

Zespół Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

42-133 Węglowice

        

 Nr telefonu / fax
 0 34     310 41 05
       0 34    310 41 08
 
       E -mail: spweglowice@o2.pl
E – mail : gimwegl@o2.pl
 
        WWW.zsweglowice.webd.pl

 
Organ prowadzący szkołę :
Gmina Wręczyca Wielka
 
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny : 
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Delegatura KO w Częstochowie
Dyrektor szkoły : 
mgr Agata Trzepizur
 
Wicedyrektorzy szkoły :
mgr Monika Kall
mgr Jadwiga Marciniak
 
 
 
            Zespół Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach usytuowany jest w Gminie Wręczyca Wielka ; powiat kłobucki; województwo śląskie.
 Szkoła funkcjonuje w środowisku wiejskim, wielopokoleniowym.
 Placówka oddalona jest od większych ośrodków miejskich i instytucji kulturotwórczych. W środowisku lokalnym pełni rolę centrum kulturowego, rozbudzającego potrzeby intelektualne, społeczne i sportowo – rekreacyjne.
 Jest szkołą środowiskową. Pełni funkcję integracyjną dla lokalnej społeczności poprzez organizację festynów, imprez i uroczystości szkolnych. Tradycja szkoły jest organizacja obchodów Dni Węglowic . 
Od ponad 20 lat szkoła prowadzi akcje letnie i zimowe , orgaanizując dzieciom i młodzieży z całej Polski wypoczynek w formie kolonii, obozów sportowych, tanecznych i językowych. 
 
Teren i baza szkoły : 
 
             Placówka posiada bogatą bazę materialną , dydaktyczną oraz rekreacyjno – sportową : 
 
a) baza dydaktyczna placówki : 
·        bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne oraz klasopracownie z bogatym zapleczem dydaktycznym – słowniki specjalistyczne, plansze, mapy, sprzęt audio video, różnorodne pomoce dydaktyczne,
·        bogato i profesjonalnie zaopatrzona biblioteka i czytelnia szkolna z dostępem do Internetu,
·        trzy nowoczesne sale komputerowe z dostępem do Internetu,
 
b) baza sportowo – rekreacyjna placówki :
·        pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
·        mała sala gimnastyczna,
·        sala gimnastyki korekcyjnej,
·        nowoczesna siłownia,
·        kompleks boisk : boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki plażowej,
·        magazyn sprzętu sportowego,
·        rowery,
·        basen odkryty,
·        karuzele „ Radar” i „ Krynolina”,
·        hotelik,
·        domki kempingowe,
 
c) ponadto szkoła posiada :
·        nowoczesne świetlice szkolne pełniące rolę stołówek oraz sal telewizyjnych, z projektorem multimedialnym oraz stałym nagłośnieniem,
·        kawiarenkę i sklepik szkolny,
·        zaplecze kuchenne,
·        szatnie,
·        autokar marki Bova.
 
Szkoła posiada przepiękny, rozległy obszar właściwie zagospodarowany i estetycznie utrzymany. 
            W terenie dominują zieleńce, klomby , ozdobne drzewka i dekoracyjne krzewy oraz obsadzone różnorodną roślinnością alejki i fantazyjna fontanna .
            Zadbany , obsadzony zielenią teren , utrzymany w należytej czystości i estetyce tworzy niepowtarzalny klimat placówki.
 
Charakterystyka środowiska szkolnego :
 
 Do Zespołu Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach uczęszczają uczniowie z Węglowic oraz okolicznych miejscowości : Puszczew, Jezioro, Czarna Wieś, Bór Zapilski, Nowiny, Kuleje, Bieżeń oraz Borowe
             W pracy szkoły za priorytetowe działania uznaje się kształtowanie postaw twórczych i kreatywnych, wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków oraz właściwe przygotowanie ich do życia we współczesnym świecie zgodnie z misją Szkoły Podstawowej
 
Zdrowo , wesoło lecz odpowiedzialnie   
 
oraz misją Gimnazjum
 
Myślę, więc jestem odpowiedzialny za siebie i innych .
Zdecydowana większość uczniów jest motywowana do nauki, do rozwoju własnej osobowości oraz zainteresowań nie tylko przez nauczycieli ale również przez samych rodziców.
 

ostatnia aktualizacja: 2011-06-10 08:07
skok do góry strony

   
Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Dyrektor - mgr Danuta Lamik

Tel.  034 317 00 33

Adres:   ul. Szkolna 11, 42-130 Wręczyca Wielka

http://www.zswreczyca.info/ostatnia aktualizacja: 2014-10-07 11:23
skok do góry strony


Dostępne kategorie:
 Herb Gminy
 Lokalizacja
 Historia
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Gospodarka
 Ochrona środowiska
 Strategia Rozwoju Gminy
 Zdjęcia
 Statystyka
 Gminna Ewidencja Zabytków

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"