nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
9 Sierpnia 2020   imieniny obchodzą: Klara, Roman, Romuald
LINK: BIP
KALENDARZ
  Statystyki odwiedzin serwisu

Statystyki:
 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1137504 
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 181603 
Odwiedziny Poszczególnych Działów
 Aktualności   10946 
  Archiwum   2843 
   Rok 2013   8122 
   Rok 2012   228735 
   Rok 2011   8271 
   Rok 2010   24092 
   Rok 2009   3639 
   Rok 2008   2116 
   Rok 2007   1215 
 O Gminie   27055 
  Herb Gminy   5735 
  Lokalizacja   9888 
   Plan dojazdu do Wręczycy Wielkiej   2462 
  Historia   8357 
  Oświata   10684 
  Kultura   6324 
  Sport   4268 
  Gospodarka   6865 
  Ochrona środowiska   6229 
  Strategia Rozwoju Gminy   6361 
  Zdjęcia   5135 
  Statystyka   4476 
  Gminna Ewidencja Zabytków   2693 
 Rada Gminy   20761 
 Urząd Gminy   55357 
  Wójt Gminy   3376 
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską   11848 
  Projekt "Rola badacza horyzonty moje roztacza"   3970 
  Projekt "Gotowi na przyszłość"    3373 
  Projekt "Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy"   1902 
  Projekt " Moja szkoła - Mój kapitał na przyszłość"   1795 
  Projekt "Nauka szansą na lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Truskolasach"   1730 
  Przez edukację do lepszej przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach   1567 
  Projekt "Integracja poprzez spotkania"   3551 
  Projekt "Wykończenie wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej – etap I"   2843 
  Projekt "Budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej"   2515 
  System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"    2035 
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II   3131 
  Projekt "Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury województwa śląskiego"   1482 
  Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamłynie i Piła Pierwsza"   1945 
  Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Miejscowości Kalej   2008 
  Projekt "Mogę być lepszy"   1439 
  Projekt "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko"   1498 
  Zakup wyposażenia do Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   1183 
  Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na Boisku Sportowym Olimpia Truskolasy   1582 
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei – Etap II   1063 
  Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnej Wsi   941 
  Remont domu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Borze Zapilskim   1034 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Długi Kąt poprzez budowę placu zabaw   507 
  Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Węglowice    463 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Wydra poprzez budowę placu zabaw   520 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Golce   457 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Czarna Wieś   548 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Puszczew   558 
  Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   530 
 Informacje Urzędu   19681 
  Opłaty, czynsze i podatki   7237 
  Ogłoszenia   8425 
 Oferty inwestycyjne   14789 
 Jak to załatwić???   13833 
  Dodatek mieszkaniowy   2617 
   Oświadczenie o stanie majątkowym   1470 
   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego   1699 
   Deklaracja o wysokości dochodów   1355 
  Zezwolenie na wycięcie drzew/krzewów na nieruchomości.   4911 
  Urodzenia   2578 
   Sporządzenie aktu urodzenia dziecka   1467 
   Zmiana imion dziecka   1325 
   Nadanie dziecku nazwiska męża matki   1370 
   Wpisanie w akcie urodzenia imienia ojca dziecka   1535 
   Uznanie dziecka   1272 
   Wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców   1757 
  Małżeństwa   3396 
  Zgony   2236 
  Akta stanu cywilnego   2429 
   Wydanie odpisów akt stanu cywilnego   1747 
   Wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w miejscowym USC   1215 
   Zaświadczenie o terminie zawarcia małżeństwa w miejscowym USC   1320 
   Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed miesięcznym terminem wyczekiwania   1331 
   Sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego   1293 
   Uzupełnienie aktu stanu cywilnego   2383 
   Ustalenie / odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju   1292 
   Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą   1277 
  Zmiana imion i nazwisk   2357 
  Wniosek o wydanie dokumentu z USC   3060 
  Uzyskanie informacji publicznej   2714 
  Jak wymienić dowód osobisty   4281 
  Wniosek o udostępnienie danych   1879 
  Działalność gospodarcza   1004 
 Odnowa wsi w Gminie Wręczyca Wielka   10804 
  Fundusze na odnowę wsi   6831 
  Plan odnowy miejscowości    4539 
  Place zabaw w Gminie Wręczyca Wielka   2223 
 Informator   18715 
  Turystyka   5767 
  Opieka medyczna   2593 
  Urzędy Pocztowe   4936 
  Ochotnicze Straże Pożarne   3743 
   OSP Bieżeń    2652 
   OSP Borowe   3040 
   OSP Czarna Wieś   2768 
   OSP Długi Kąt   1972 
   OSP Grodzisko   2683 
   OSP Golce   1934 
   OSP Hutka   1969 
   OSP Kalej   3049 
   OSP Kuleje   2029 
   OSP Klepaczka   1825 
   OSP Nowiny   1722 
   OSP Piła   1597 
   OSP Pierzchno   1559 
   OSP Szarlejka   1794 
   OSP Truskolasy   2870 
   OSP Węglowice   2607 
   OSP Wręczyca Wielka   7125 
   OSP Zamłynie   1736 
   Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce   1661 
  Obrona cywilna – Postepowanie mieszkańców w razie wystąpienia zagrożeń    1059 
  "Ocalić od zapomnienia..." - 150-ta rocznica Powstania Styczniowego.   1233 
 Informacje dla organizacji poząrzadowych   922 
  Konkursy dla organizacji poząrzadowych   545 
 Tablica ogłoszeń   29241 
  Ostrzeżenia o warunkach atmosferycznych   1835 
   Rok 2015   435 
   Rok 2014   941 
   Rok 2013   1172 
   Rok 2012-2009   3480 
  Ogłoszenia   16129 
  Z życia gminy   7103 
   Galeria zdjęć   2646 
 Konsultacje    3686 
 Sołectwa    12966 
  Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Wręczyca Wielka   7517 
  Fundusz Sołecki   4050 
  Wzór wniosku o Fundusz sołecki   7141 
  Zestawienie Fundusz Sołecki dla sołectw   2576 
 Prasa z Gminy   13863 
  Informator Samorządowy Gminy Wręczyca Wielka   10588 
 Galeria zdjęc Gminy Wręczyca Wielka    14717 
 Rządowe Centrum Legislacji   4439 
 Wybory   10487 
  Wybory Samorządowe 2010    4164 
  Wybory Parlamentarne 2011   1526 
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.    977 
  Wybory Samorządowe 2014   6790 
  Wybory Prezydenckie 2015   791 
  Wybory ławników na kadencję 2016-2019   419 
 Nowa gospodarka śmieciowa   14750 

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"