nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
28 Września 2022   imieniny obchodzą: Marek, Wacław
LINK: BIP
KALENDARZ
  Statystyki odwiedzin serwisu

Statystyki:
 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1187330 
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 185067 
Odwiedziny Poszczególnych Działów
 Aktualności   11353 
  Archiwum   3045 
   Rok 2013   8273 
   Rok 2012   228906 
   Rok 2011   8414 
   Rok 2010   24268 
   Rok 2009   3789 
   Rok 2008   2348 
   Rok 2007   1371 
 O Gminie   27395 
  Herb Gminy   5939 
  Lokalizacja   10123 
   Plan dojazdu do Wręczycy Wielkiej   2640 
  Historia   8561 
  Oświata   11234 
  Kultura   6555 
  Sport   4527 
  Gospodarka   7106 
  Ochrona środowiska   6577 
  Strategia Rozwoju Gminy   18223 
  Zdjęcia   5349 
  Statystyka   4676 
  Gminna Ewidencja Zabytków   2983 
 Rada Gminy   21233 
 Urząd Gminy   55833 
  Wójt Gminy   3600 
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską   12281 
  Projekt "Rola badacza horyzonty moje roztacza"   4170 
  Projekt "Gotowi na przyszłość"    3634 
  Projekt "Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy"   2119 
  Projekt " Moja szkoła - Mój kapitał na przyszłość"   1988 
  Projekt "Nauka szansą na lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Truskolasach"   1927 
  Przez edukację do lepszej przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach   1770 
  Projekt "Integracja poprzez spotkania"   3754 
  Projekt "Wykończenie wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej – etap I"   3049 
  Projekt "Budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej"   2730 
  System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"    2238 
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II   3348 
  Projekt "Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury województwa śląskiego"   1684 
  Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamłynie i Piła Pierwsza"   2168 
  Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Miejscowości Kalej   2207 
  Projekt "Mogę być lepszy"   1634 
  Projekt "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko"   1701 
  Zakup wyposażenia do Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   1391 
  Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na Boisku Sportowym Olimpia Truskolasy   1789 
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei – Etap II   1278 
  Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnej Wsi   1142 
  Remont domu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Borze Zapilskim   1244 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Długi Kąt poprzez budowę placu zabaw   744 
  Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Węglowice    702 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Wydra poprzez budowę placu zabaw   784 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Golce   658 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Czarna Wieś   788 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Puszczew   762 
  Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   738 
 Informacje Urzędu   20072 
  Opłaty, czynsze i podatki   7426 
  Ogłoszenia   8604 
 Oferty inwestycyjne   15180 
 Jak to załatwić???   14231 
  Dodatek mieszkaniowy   2836 
   Oświadczenie o stanie majątkowym   1651 
   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego   1858 
   Deklaracja o wysokości dochodów   1515 
  Zezwolenie na wycięcie drzew/krzewów na nieruchomości.   5312 
  Urodzenia   2794 
   Sporządzenie aktu urodzenia dziecka   1632 
   Zmiana imion dziecka   1495 
   Nadanie dziecku nazwiska męża matki   1533 
   Wpisanie w akcie urodzenia imienia ojca dziecka   1701 
   Uznanie dziecka   1430 
   Wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców   1960 
  Małżeństwa   3583 
  Zgony   2464 
  Akta stanu cywilnego   2660 
   Wydanie odpisów akt stanu cywilnego   2009 
   Wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w miejscowym USC   1385 
   Zaświadczenie o terminie zawarcia małżeństwa w miejscowym USC   1494 
   Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed miesięcznym terminem wyczekiwania   1507 
   Sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego   1462 
   Uzupełnienie aktu stanu cywilnego   2548 
   Ustalenie / odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju   1478 
   Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą   1444 
  Zmiana imion i nazwisk   2549 
  Wniosek o wydanie dokumentu z USC   3267 
  Uzyskanie informacji publicznej   2919 
  Jak wymienić dowód osobisty   4777 
  Wniosek o udostępnienie danych   2098 
  Działalność gospodarcza   1236 
 Odnowa wsi w Gminie Wręczyca Wielka   11142 
  Fundusze na odnowę wsi   7054 
  Plan odnowy miejscowości    4731 
  Place zabaw w Gminie Wręczyca Wielka   2464 
 Informator   19060 
  Turystyka   6002 
  Opieka medyczna   2780 
  Urzędy Pocztowe   5152 
  Ochotnicze Straże Pożarne   3976 
   OSP Bieżeń    2871 
   OSP Borowe   3246 
   OSP Czarna Wieś   2954 
   OSP Długi Kąt   2152 
   OSP Grodzisko   2850 
   OSP Golce   2123 
   OSP Hutka   2151 
   OSP Kalej   3256 
   OSP Kuleje   2256 
   OSP Klepaczka   2029 
   OSP Nowiny   1895 
   OSP Piła   1771 
   OSP Pierzchno   1770 
   OSP Szarlejka   1970 
   OSP Truskolasy   3056 
   OSP Węglowice   2793 
   OSP Wręczyca Wielka   7440 
   OSP Zamłynie   1896 
   Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce   1867 
  Obrona cywilna – Postepowanie mieszkańców w razie wystąpienia zagrożeń    1256 
  "Ocalić od zapomnienia..." - 150-ta rocznica Powstania Styczniowego.   1501 
 Informacje dla organizacji poząrzadowych   1311 
  Konkursy dla organizacji poząrzadowych   752 
 Tablica ogłoszeń   29567 
  Ostrzeżenia o warunkach atmosferycznych   2021 
   Rok 2015   607 
   Rok 2014   1116 
   Rok 2013   1330 
   Rok 2012-2009   3645 
  Ogłoszenia   16360 
  Z życia gminy   7292 
   Galeria zdjęć   2793 
 Konsultacje    4055 
 Sołectwa    13339 
  Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Wręczyca Wielka   7720 
  Fundusz Sołecki   4280 
  Wzór wniosku o Fundusz sołecki   7403 
  Zestawienie Fundusz Sołecki dla sołectw   2792 
 Prasa z Gminy   14211 
  Informator Samorządowy Gminy Wręczyca Wielka   11095 
 Galeria zdjęc Gminy Wręczyca Wielka    15106 
 Rządowe Centrum Legislacji   4776 
 Wybory   10861 
  Wybory Samorządowe 2010    4360 
  Wybory Parlamentarne 2011   1722 
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.    1192 
  Wybory Samorządowe 2014   6996 
  Wybory Prezydenckie 2015   1019 
  Wybory ławników na kadencję 2016-2019   617 
 Nowa gospodarka śmieciowa   15196 

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"