nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
24 Lipca 2021   imieniny obchodzą: Kinga, Krystyna, Olga
LINK: BIP
KALENDARZ
  Statystyki odwiedzin serwisu

Statystyki:
 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1155885 
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 183097 
Odwiedziny Poszczególnych Działów
 Aktualności   11165 
  Archiwum   2916 
   Rok 2013   8193 
   Rok 2012   228818 
   Rok 2011   8340 
   Rok 2010   24178 
   Rok 2009   3710 
   Rok 2008   2259 
   Rok 2007   1288 
 O Gminie   27204 
  Herb Gminy   5836 
  Lokalizacja   9990 
   Plan dojazdu do Wręczycy Wielkiej   2550 
  Historia   8450 
  Oświata   10977 
  Kultura   6431 
  Sport   4392 
  Gospodarka   6969 
  Ochrona środowiska   6392 
  Strategia Rozwoju Gminy   6492 
  Zdjęcia   5227 
  Statystyka   4576 
  Gminna Ewidencja Zabytków   2836 
 Rada Gminy   21000 
 Urząd Gminy   55585 
  Wójt Gminy   3469 
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską   12062 
  Projekt "Rola badacza horyzonty moje roztacza"   4060 
  Projekt "Gotowi na przyszłość"    3522 
  Projekt "Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy"   2024 
  Projekt " Moja szkoła - Mój kapitał na przyszłość"   1888 
  Projekt "Nauka szansą na lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Truskolasach"   1824 
  Przez edukację do lepszej przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach   1665 
  Projekt "Integracja poprzez spotkania"   3648 
  Projekt "Wykończenie wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej – etap I"   2938 
  Projekt "Budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej"   2624 
  System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"    2132 
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II   3231 
  Projekt "Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury województwa śląskiego"   1575 
  Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamłynie i Piła Pierwsza"   2057 
  Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Miejscowości Kalej   2103 
  Projekt "Mogę być lepszy"   1535 
  Projekt "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko"   1595 
  Zakup wyposażenia do Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   1277 
  Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na Boisku Sportowym Olimpia Truskolasy   1677 
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei – Etap II   1168 
  Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnej Wsi   1034 
  Remont domu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Borze Zapilskim   1143 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Długi Kąt poprzez budowę placu zabaw   632 
  Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Węglowice    575 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Wydra poprzez budowę placu zabaw   683 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Golce   557 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Czarna Wieś   670 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Puszczew   650 
  Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   640 
 Informacje Urzędu   19843 
  Opłaty, czynsze i podatki   7330 
  Ogłoszenia   8508 
 Oferty inwestycyjne   14978 
 Jak to załatwić???   14015 
  Dodatek mieszkaniowy   2718 
   Oświadczenie o stanie majątkowym   1562 
   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego   1779 
   Deklaracja o wysokości dochodów   1437 
  Zezwolenie na wycięcie drzew/krzewów na nieruchomości.   5129 
  Urodzenia   2681 
   Sporządzenie aktu urodzenia dziecka   1545 
   Zmiana imion dziecka   1411 
   Nadanie dziecku nazwiska męża matki   1448 
   Wpisanie w akcie urodzenia imienia ojca dziecka   1617 
   Uznanie dziecka   1350 
   Wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców   1854 
  Małżeństwa   3477 
  Zgony   2345 
  Akta stanu cywilnego   2546 
   Wydanie odpisów akt stanu cywilnego   1879 
   Wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w miejscowym USC   1301 
   Zaświadczenie o terminie zawarcia małżeństwa w miejscowym USC   1408 
   Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed miesięcznym terminem wyczekiwania   1421 
   Sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego   1373 
   Uzupełnienie aktu stanu cywilnego   2471 
   Ustalenie / odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju   1387 
   Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą   1365 
  Zmiana imion i nazwisk   2443 
  Wniosek o wydanie dokumentu z USC   3158 
  Uzyskanie informacji publicznej   2811 
  Jak wymienić dowód osobisty   4589 
  Wniosek o udostępnienie danych   1984 
  Działalność gospodarcza   1119 
 Odnowa wsi w Gminie Wręczyca Wielka   10961 
  Fundusze na odnowę wsi   6920 
  Plan odnowy miejscowości    4635 
  Place zabaw w Gminie Wręczyca Wielka   2341 
 Informator   18896 
  Turystyka   5860 
  Opieka medyczna   2686 
  Urzędy Pocztowe   5053 
  Ochotnicze Straże Pożarne   3857 
   OSP Bieżeń    2744 
   OSP Borowe   3126 
   OSP Czarna Wieś   2858 
   OSP Długi Kąt   2063 
   OSP Grodzisko   2768 
   OSP Golce   2029 
   OSP Hutka   2058 
   OSP Kalej   3155 
   OSP Kuleje   2146 
   OSP Klepaczka   1913 
   OSP Nowiny   1807 
   OSP Piła   1687 
   OSP Pierzchno   1645 
   OSP Szarlejka   1874 
   OSP Truskolasy   2953 
   OSP Węglowice   2707 
   OSP Wręczyca Wielka   7286 
   OSP Zamłynie   1824 
   Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce   1743 
  Obrona cywilna – Postepowanie mieszkańców w razie wystąpienia zagrożeń    1156 
  "Ocalić od zapomnienia..." - 150-ta rocznica Powstania Styczniowego.   1348 
 Informacje dla organizacji poząrzadowych   1130 
  Konkursy dla organizacji poząrzadowych   632 
 Tablica ogłoszeń   29393 
  Ostrzeżenia o warunkach atmosferycznych   1928 
   Rok 2015   518 
   Rok 2014   1027 
   Rok 2013   1251 
   Rok 2012-2009   3564 
  Ogłoszenia   16223 
  Z życia gminy   7196 
   Galeria zdjęć   2718 
 Konsultacje    3847 
 Sołectwa    13149 
  Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Wręczyca Wielka   7616 
  Fundusz Sołecki   4150 
  Wzór wniosku o Fundusz sołecki   7241 
  Zestawienie Fundusz Sołecki dla sołectw   2686 
 Prasa z Gminy   14029 
  Informator Samorządowy Gminy Wręczyca Wielka   10863 
 Galeria zdjęc Gminy Wręczyca Wielka    14903 
 Rządowe Centrum Legislacji   4605 
 Wybory   10653 
  Wybory Samorządowe 2010    4256 
  Wybory Parlamentarne 2011   1622 
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.    1075 
  Wybory Samorządowe 2014   6899 
  Wybory Prezydenckie 2015   913 
  Wybory ławników na kadencję 2016-2019   516 
 Nowa gospodarka śmieciowa   14960 

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"