nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
10 Maja 2021   imieniny obchodzą: Antonina, Izydor, Antoni
LINK: BIP
KALENDARZ
  Statystyki odwiedzin serwisu

Statystyki:
 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1152026 
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 182740 
Odwiedziny Poszczególnych Działów
 Aktualności   11124 
  Archiwum   2902 
   Rok 2013   8180 
   Rok 2012   228801 
   Rok 2011   8327 
   Rok 2010   24158 
   Rok 2009   3697 
   Rok 2008   2242 
   Rok 2007   1273 
 O Gminie   27168 
  Herb Gminy   5816 
  Lokalizacja   9968 
   Plan dojazdu do Wręczycy Wielkiej   2536 
  Historia   8434 
  Oświata   10935 
  Kultura   6408 
  Sport   4371 
  Gospodarka   6953 
  Ochrona środowiska   6363 
  Strategia Rozwoju Gminy   6469 
  Zdjęcia   5205 
  Statystyka   4556 
  Gminna Ewidencja Zabytków   2805 
 Rada Gminy   20956 
 Urząd Gminy   55520 
  Wójt Gminy   3450 
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską   12012 
  Projekt "Rola badacza horyzonty moje roztacza"   4044 
  Projekt "Gotowi na przyszłość"    3501 
  Projekt "Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy"   1983 
  Projekt " Moja szkoła - Mój kapitał na przyszłość"   1870 
  Projekt "Nauka szansą na lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Truskolasach"   1804 
  Przez edukację do lepszej przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach   1642 
  Projekt "Integracja poprzez spotkania"   3627 
  Projekt "Wykończenie wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej – etap I"   2919 
  Projekt "Budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej"   2598 
  System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"    2110 
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II   3210 
  Projekt "Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury województwa śląskiego"   1557 
  Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamłynie i Piła Pierwsza"   2038 
  Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Miejscowości Kalej   2082 
  Projekt "Mogę być lepszy"   1517 
  Projekt "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko"   1571 
  Zakup wyposażenia do Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   1260 
  Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na Boisku Sportowym Olimpia Truskolasy   1660 
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei – Etap II   1139 
  Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnej Wsi   1013 
  Remont domu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Borze Zapilskim   1123 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Długi Kąt poprzez budowę placu zabaw   605 
  Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Węglowice    557 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Wydra poprzez budowę placu zabaw   666 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Golce   538 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Czarna Wieś   627 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Puszczew   633 
  Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   620 
 Informacje Urzędu   19814 
  Opłaty, czynsze i podatki   7314 
  Ogłoszenia   8495 
 Oferty inwestycyjne   14924 
 Jak to załatwić???   13973 
  Dodatek mieszkaniowy   2702 
   Oświadczenie o stanie majątkowym   1544 
   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego   1765 
   Deklaracja o wysokości dochodów   1422 
  Zezwolenie na wycięcie drzew/krzewów na nieruchomości.   5092 
  Urodzenia   2661 
   Sporządzenie aktu urodzenia dziecka   1532 
   Zmiana imion dziecka   1397 
   Nadanie dziecku nazwiska męża matki   1433 
   Wpisanie w akcie urodzenia imienia ojca dziecka   1604 
   Uznanie dziecka   1338 
   Wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców   1830 
  Małżeństwa   3462 
  Zgony   2321 
  Akta stanu cywilnego   2506 
   Wydanie odpisów akt stanu cywilnego   1853 
   Wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w miejscowym USC   1287 
   Zaświadczenie o terminie zawarcia małżeństwa w miejscowym USC   1395 
   Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed miesięcznym terminem wyczekiwania   1402 
   Sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego   1358 
   Uzupełnienie aktu stanu cywilnego   2457 
   Ustalenie / odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju   1369 
   Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą   1351 
  Zmiana imion i nazwisk   2425 
  Wniosek o wydanie dokumentu z USC   3141 
  Uzyskanie informacji publicznej   2793 
  Jak wymienić dowód osobisty   4540 
  Wniosek o udostępnienie danych   1967 
  Działalność gospodarcza   1098 
 Odnowa wsi w Gminie Wręczyca Wielka   10931 
  Fundusze na odnowę wsi   6906 
  Plan odnowy miejscowości    4617 
  Place zabaw w Gminie Wręczyca Wielka   2312 
 Informator   18852 
  Turystyka   5842 
  Opieka medyczna   2672 
  Urzędy Pocztowe   5036 
  Ochotnicze Straże Pożarne   3833 
   OSP Bieżeń    2724 
   OSP Borowe   3109 
   OSP Czarna Wieś   2840 
   OSP Długi Kąt   2045 
   OSP Grodzisko   2755 
   OSP Golce   2006 
   OSP Hutka   2043 
   OSP Kalej   3136 
   OSP Kuleje   2103 
   OSP Klepaczka   1895 
   OSP Nowiny   1790 
   OSP Piła   1665 
   OSP Pierzchno   1627 
   OSP Szarlejka   1855 
   OSP Truskolasy   2937 
   OSP Węglowice   2687 
   OSP Wręczyca Wielka   7256 
   OSP Zamłynie   1806 
   Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce   1727 
  Obrona cywilna – Postepowanie mieszkańców w razie wystąpienia zagrożeń    1139 
  "Ocalić od zapomnienia..." - 150-ta rocznica Powstania Styczniowego.   1326 
 Informacje dla organizacji poząrzadowych   1095 
  Konkursy dla organizacji poząrzadowych   616 
 Tablica ogłoszeń   29359 
  Ostrzeżenia o warunkach atmosferycznych   1911 
   Rok 2015   501 
   Rok 2014   1010 
   Rok 2013   1237 
   Rok 2012-2009   3549 
  Ogłoszenia   16195 
  Z życia gminy   7173 
   Galeria zdjęć   2707 
 Konsultacje    3815 
 Sołectwa    13110 
  Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Wręczyca Wielka   7592 
  Fundusz Sołecki   4129 
  Wzór wniosku o Fundusz sołecki   7216 
  Zestawienie Fundusz Sołecki dla sołectw   2666 
 Prasa z Gminy   13991 
  Informator Samorządowy Gminy Wręczyca Wielka   10734 
 Galeria zdjęc Gminy Wręczyca Wielka    14865 
 Rządowe Centrum Legislacji   4561 
 Wybory   10619 
  Wybory Samorządowe 2010    4241 
  Wybory Parlamentarne 2011   1604 
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.    1056 
  Wybory Samorządowe 2014   6863 
  Wybory Prezydenckie 2015   873 
  Wybory ławników na kadencję 2016-2019   496 
 Nowa gospodarka śmieciowa   14910 

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"