nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
16 Maja 2022   imieniny obchodzą: Andrzej, Małgorzata, Wieńczysław
LINK: BIP
KALENDARZ
  Statystyki odwiedzin serwisu

Statystyki:
 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1169072 
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 184526 
Odwiedziny Poszczególnych Działów
 Aktualności   11271 
  Archiwum   3011 
   Rok 2013   8241 
   Rok 2012   228873 
   Rok 2011   8385 
   Rok 2010   24234 
   Rok 2009   3762 
   Rok 2008   2319 
   Rok 2007   1342 
 O Gminie   27322 
  Herb Gminy   5903 
  Lokalizacja   10087 
   Plan dojazdu do Wręczycy Wielkiej   2611 
  Historia   8526 
  Oświata   11184 
  Kultura   6507 
  Sport   4498 
  Gospodarka   7067 
  Ochrona środowiska   6516 
  Strategia Rozwoju Gminy   6563 
  Zdjęcia   5318 
  Statystyka   4644 
  Gminna Ewidencja Zabytków   2936 
 Rada Gminy   21149 
 Urząd Gminy   55735 
  Wójt Gminy   3569 
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską   12218 
  Projekt "Rola badacza horyzonty moje roztacza"   4137 
  Projekt "Gotowi na przyszłość"    3596 
  Projekt "Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy"   2086 
  Projekt " Moja szkoła - Mój kapitał na przyszłość"   1957 
  Projekt "Nauka szansą na lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Truskolasach"   1895 
  Przez edukację do lepszej przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach   1733 
  Projekt "Integracja poprzez spotkania"   3719 
  Projekt "Wykończenie wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej – etap I"   3010 
  Projekt "Budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej"   2697 
  System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"    2202 
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II   3309 
  Projekt "Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury województwa śląskiego"   1645 
  Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamłynie i Piła Pierwsza"   2125 
  Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Miejscowości Kalej   2170 
  Projekt "Mogę być lepszy"   1600 
  Projekt "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko"   1666 
  Zakup wyposażenia do Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   1350 
  Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na Boisku Sportowym Olimpia Truskolasy   1747 
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei – Etap II   1241 
  Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnej Wsi   1104 
  Remont domu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Borze Zapilskim   1209 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Długi Kąt poprzez budowę placu zabaw   712 
  Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Węglowice    656 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Wydra poprzez budowę placu zabaw   756 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Golce   621 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Czarna Wieś   752 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Puszczew   727 
  Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   706 
 Informacje Urzędu   19995 
  Opłaty, czynsze i podatki   7390 
  Ogłoszenia   8564 
 Oferty inwestycyjne   15108 
 Jak to załatwić???   14161 
  Dodatek mieszkaniowy   2796 
   Oświadczenie o stanie majątkowym   1622 
   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego   1826 
   Deklaracja o wysokości dochodów   1484 
  Zezwolenie na wycięcie drzew/krzewów na nieruchomości.   5247 
  Urodzenia   2748 
   Sporządzenie aktu urodzenia dziecka   1595 
   Zmiana imion dziecka   1464 
   Nadanie dziecku nazwiska męża matki   1503 
   Wpisanie w akcie urodzenia imienia ojca dziecka   1667 
   Uznanie dziecka   1397 
   Wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców   1928 
  Małżeństwa   3541 
  Zgony   2422 
  Akta stanu cywilnego   2618 
   Wydanie odpisów akt stanu cywilnego   1963 
   Wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w miejscowym USC   1353 
   Zaświadczenie o terminie zawarcia małżeństwa w miejscowym USC   1459 
   Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed miesięcznym terminem wyczekiwania   1476 
   Sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego   1431 
   Uzupełnienie aktu stanu cywilnego   2518 
   Ustalenie / odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju   1445 
   Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą   1411 
  Zmiana imion i nazwisk   2510 
  Wniosek o wydanie dokumentu z USC   3226 
  Uzyskanie informacji publicznej   2882 
  Jak wymienić dowód osobisty   4708 
  Wniosek o udostępnienie danych   2055 
  Działalność gospodarcza   1193 
 Odnowa wsi w Gminie Wręczyca Wielka   11063 
  Fundusze na odnowę wsi   7015 
  Plan odnowy miejscowości    4694 
  Place zabaw w Gminie Wręczyca Wielka   2419 
 Informator   19004 
  Turystyka   5963 
  Opieka medyczna   2747 
  Urzędy Pocztowe   5116 
  Ochotnicze Straże Pożarne   3939 
   OSP Bieżeń    2846 
   OSP Borowe   3216 
   OSP Czarna Wieś   2923 
   OSP Długi Kąt   2125 
   OSP Grodzisko   2826 
   OSP Golce   2093 
   OSP Hutka   2119 
   OSP Kalej   3225 
   OSP Kuleje   2214 
   OSP Klepaczka   1994 
   OSP Nowiny   1866 
   OSP Piła   1745 
   OSP Pierzchno   1742 
   OSP Szarlejka   1938 
   OSP Truskolasy   3038 
   OSP Węglowice   2765 
   OSP Wręczyca Wielka   7402 
   OSP Zamłynie   1873 
   Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce   1839 
  Obrona cywilna – Postepowanie mieszkańców w razie wystąpienia zagrożeń    1218 
  "Ocalić od zapomnienia..." - 150-ta rocznica Powstania Styczniowego.   1461 
 Informacje dla organizacji poząrzadowych   1229 
  Konkursy dla organizacji poząrzadowych   728 
 Tablica ogłoszeń   29494 
  Ostrzeżenia o warunkach atmosferycznych   1982 
   Rok 2015   575 
   Rok 2014   1084 
   Rok 2013   1301 
   Rok 2012-2009   3615 
  Ogłoszenia   16314 
  Z życia gminy   7257 
   Galeria zdjęć   2767 
 Konsultacje    3986 
 Sołectwa    13263 
  Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Wręczyca Wielka   7685 
  Fundusz Sołecki   4227 
  Wzór wniosku o Fundusz sołecki   7356 
  Zestawienie Fundusz Sołecki dla sołectw   2758 
 Prasa z Gminy   14135 
  Informator Samorządowy Gminy Wręczyca Wielka   11018 
 Galeria zdjęc Gminy Wręczyca Wielka    15024 
 Rządowe Centrum Legislacji   4707 
 Wybory   10790 
  Wybory Samorządowe 2010    4326 
  Wybory Parlamentarne 2011   1683 
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.    1141 
  Wybory Samorządowe 2014   6956 
  Wybory Prezydenckie 2015   981 
  Wybory ławników na kadencję 2016-2019   579 
 Nowa gospodarka śmieciowa   15120 

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"