nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
3 Czerwca 2020   imieniny obchodzą: Leszek, Anatola, Tamara
LINK: BIP
KALENDARZ
  Statystyki odwiedzin serwisu

Statystyki:
 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1131924 
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 181250 
Odwiedziny Poszczególnych Działów
 Aktualności   10896 
  Archiwum   2817 
   Rok 2013   8101 
   Rok 2012   228716 
   Rok 2011   8253 
   Rok 2010   24070 
   Rok 2009   3617 
   Rok 2008   2087 
   Rok 2007   1191 
 O Gminie   27017 
  Herb Gminy   5710 
  Lokalizacja   9858 
   Plan dojazdu do Wręczycy Wielkiej   2449 
  Historia   8329 
  Oświata   10532 
  Kultura   6298 
  Sport   4234 
  Gospodarka   6836 
  Ochrona środowiska   6183 
  Strategia Rozwoju Gminy   6321 
  Zdjęcia   5114 
  Statystyka   4449 
  Gminna Ewidencja Zabytków   2653 
 Rada Gminy   20714 
 Urząd Gminy   55317 
  Wójt Gminy   3354 
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską   11802 
  Projekt "Rola badacza horyzonty moje roztacza"   3946 
  Projekt "Gotowi na przyszłość"    3351 
  Projekt "Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy"   1884 
  Projekt " Moja szkoła - Mój kapitał na przyszłość"   1770 
  Projekt "Nauka szansą na lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Truskolasach"   1708 
  Przez edukację do lepszej przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach   1550 
  Projekt "Integracja poprzez spotkania"   3525 
  Projekt "Wykończenie wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej – etap I"   2817 
  Projekt "Budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej"   2491 
  System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"    2011 
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II   3108 
  Projekt "Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury województwa śląskiego"   1457 
  Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamłynie i Piła Pierwsza"   1922 
  Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Miejscowości Kalej   1989 
  Projekt "Mogę być lepszy"   1415 
  Projekt "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko"   1478 
  Zakup wyposażenia do Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   1160 
  Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na Boisku Sportowym Olimpia Truskolasy   1554 
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei – Etap II   1038 
  Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnej Wsi   916 
  Remont domu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Borze Zapilskim   1019 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Długi Kąt poprzez budowę placu zabaw   486 
  Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Węglowice    441 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Wydra poprzez budowę placu zabaw   499 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Golce   435 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Czarna Wieś   523 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Puszczew   536 
  Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   506 
 Informacje Urzędu   19632 
  Opłaty, czynsze i podatki   7213 
  Ogłoszenia   8401 
 Oferty inwestycyjne   14746 
 Jak to załatwić???   13791 
  Dodatek mieszkaniowy   2586 
   Oświadczenie o stanie majątkowym   1450 
   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego   1678 
   Deklaracja o wysokości dochodów   1338 
  Zezwolenie na wycięcie drzew/krzewów na nieruchomości.   4853 
  Urodzenia   2550 
   Sporządzenie aktu urodzenia dziecka   1444 
   Zmiana imion dziecka   1308 
   Nadanie dziecku nazwiska męża matki   1347 
   Wpisanie w akcie urodzenia imienia ojca dziecka   1514 
   Uznanie dziecka   1256 
   Wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców   1735 
  Małżeństwa   3370 
  Zgony   2208 
  Akta stanu cywilnego   2395 
   Wydanie odpisów akt stanu cywilnego   1717 
   Wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w miejscowym USC   1194 
   Zaświadczenie o terminie zawarcia małżeństwa w miejscowym USC   1297 
   Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed miesięcznym terminem wyczekiwania   1309 
   Sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego   1272 
   Uzupełnienie aktu stanu cywilnego   2361 
   Ustalenie / odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju   1275 
   Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą   1256 
  Zmiana imion i nazwisk   2337 
  Wniosek o wydanie dokumentu z USC   3032 
  Uzyskanie informacji publicznej   2687 
  Jak wymienić dowód osobisty   4208 
  Wniosek o udostępnienie danych   1855 
  Działalność gospodarcza   975 
 Odnowa wsi w Gminie Wręczyca Wielka   10768 
  Fundusze na odnowę wsi   6807 
  Plan odnowy miejscowości    4517 
  Place zabaw w Gminie Wręczyca Wielka   2199 
 Informator   18676 
  Turystyka   5739 
  Opieka medyczna   2558 
  Urzędy Pocztowe   4899 
  Ochotnicze Straże Pożarne   3707 
   OSP Bieżeń    2627 
   OSP Borowe   3020 
   OSP Czarna Wieś   2747 
   OSP Długi Kąt   1948 
   OSP Grodzisko   2655 
   OSP Golce   1897 
   OSP Hutka   1945 
   OSP Kalej   3026 
   OSP Kuleje   2007 
   OSP Klepaczka   1805 
   OSP Nowiny   1698 
   OSP Piła   1570 
   OSP Pierzchno   1538 
   OSP Szarlejka   1766 
   OSP Truskolasy   2848 
   OSP Węglowice   2578 
   OSP Wręczyca Wielka   6124 
   OSP Zamłynie   1711 
   Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce   1634 
  Obrona cywilna – Postepowanie mieszkańców w razie wystąpienia zagrożeń    1033 
  "Ocalić od zapomnienia..." - 150-ta rocznica Powstania Styczniowego.   1208 
 Informacje dla organizacji poząrzadowych   879 
  Konkursy dla organizacji poząrzadowych   525 
 Tablica ogłoszeń   29194 
  Ostrzeżenia o warunkach atmosferycznych   1812 
   Rok 2015   417 
   Rok 2014   916 
   Rok 2013   1151 
   Rok 2012-2009   3458 
  Ogłoszenia   16107 
  Z życia gminy   7075 
   Galeria zdjęć   2621 
 Konsultacje    3648 
 Sołectwa    12871 
  Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Wręczyca Wielka   7492 
  Fundusz Sołecki   4028 
  Wzór wniosku o Fundusz sołecki   7113 
  Zestawienie Fundusz Sołecki dla sołectw   2552 
 Prasa z Gminy   13826 
  Informator Samorządowy Gminy Wręczyca Wielka   10533 
 Galeria zdjęc Gminy Wręczyca Wielka    14678 
 Rządowe Centrum Legislacji   4398 
 Wybory   10451 
  Wybory Samorządowe 2010    4139 
  Wybory Parlamentarne 2011   1501 
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.    954 
  Wybory Samorządowe 2014   6770 
  Wybory Prezydenckie 2015   770 
  Wybory ławników na kadencję 2016-2019   391 
 Nowa gospodarka śmieciowa   14694 

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"