nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
29 Stycznia 2020   imieniny obchodzą: Franciszek, Zdzisław, Zenon
LINK: BIP
KALENDARZ
  Statystyki odwiedzin serwisu

Statystyki:
 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1122419 
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 180579 
Odwiedziny Poszczególnych Działów
 Aktualności   10646 
  Archiwum   2782 
   Rok 2013   8069 
   Rok 2012   228683 
   Rok 2011   8221 
   Rok 2010   24027 
   Rok 2009   3589 
   Rok 2008   2056 
   Rok 2007   1170 
 O Gminie   26859 
  Herb Gminy   5685 
  Lokalizacja   9809 
   Plan dojazdu do Wręczycy Wielkiej   2425 
  Historia   8296 
  Oświata   10366 
  Kultura   5704 
  Sport   4123 
  Gospodarka   6806 
  Ochrona środowiska   6125 
  Strategia Rozwoju Gminy   6263 
  Zdjęcia   5081 
  Statystyka   4425 
  Gminna Ewidencja Zabytków   2603 
 Rada Gminy   20484 
 Urząd Gminy   55150 
  Wójt Gminy   3330 
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską   11548 
  Projekt "Rola badacza horyzonty moje roztacza"   3924 
  Projekt "Gotowi na przyszłość"    3328 
  Projekt "Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy"   1851 
  Projekt " Moja szkoła - Mój kapitał na przyszłość"   1736 
  Projekt "Nauka szansą na lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Truskolasach"   1677 
  Przez edukację do lepszej przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach   1518 
  Projekt "Integracja poprzez spotkania"   3497 
  Projekt "Wykończenie wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej – etap I"   2781 
  Projekt "Budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej"   2460 
  System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"    1992 
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II   3064 
  Projekt "Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury województwa śląskiego"   1426 
  Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamłynie i Piła Pierwsza"   1808 
  Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Miejscowości Kalej   1957 
  Projekt "Mogę być lepszy"   1312 
  Projekt "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko"   1359 
  Zakup wyposażenia do Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   1139 
  Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na Boisku Sportowym Olimpia Truskolasy   1521 
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei – Etap II   1003 
  Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnej Wsi   885 
  Remont domu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Borze Zapilskim   984 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Długi Kąt poprzez budowę placu zabaw   460 
  Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Węglowice    420 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Wydra poprzez budowę placu zabaw   469 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Golce   413 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Czarna Wieś   492 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Puszczew   506 
  Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   477 
 Informacje Urzędu   19423 
  Opłaty, czynsze i podatki   7181 
  Ogłoszenia   8366 
 Oferty inwestycyjne   14590 
 Jak to załatwić???   13659 
  Dodatek mieszkaniowy   2562 
   Oświadczenie o stanie majątkowym   1421 
   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego   1646 
   Deklaracja o wysokości dochodów   1311 
  Zezwolenie na wycięcie drzew/krzewów na nieruchomości.   4782 
  Urodzenia   2517 
   Sporządzenie aktu urodzenia dziecka   1414 
   Zmiana imion dziecka   1282 
   Nadanie dziecku nazwiska męża matki   1323 
   Wpisanie w akcie urodzenia imienia ojca dziecka   1484 
   Uznanie dziecka   1226 
   Wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców   1698 
  Małżeństwa   3255 
  Zgony   2167 
  Akta stanu cywilnego   2362 
   Wydanie odpisów akt stanu cywilnego   1686 
   Wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w miejscowym USC   1166 
   Zaświadczenie o terminie zawarcia małżeństwa w miejscowym USC   1266 
   Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed miesięcznym terminem wyczekiwania   1279 
   Sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego   1241 
   Uzupełnienie aktu stanu cywilnego   2333 
   Ustalenie / odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju   1241 
   Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą   1237 
  Zmiana imion i nazwisk   2306 
  Wniosek o wydanie dokumentu z USC   3007 
  Uzyskanie informacji publicznej   2656 
  Jak wymienić dowód osobisty   4028 
  Wniosek o udostępnienie danych   1825 
  Działalność gospodarcza   941 
 Odnowa wsi w Gminie Wręczyca Wielka   10640 
  Fundusze na odnowę wsi   6723 
  Plan odnowy miejscowości    4484 
  Place zabaw w Gminie Wręczyca Wielka   2159 
 Informator   18506 
  Turystyka   5714 
  Opieka medyczna   2532 
  Urzędy Pocztowe   4798 
  Ochotnicze Straże Pożarne   3673 
   OSP Bieżeń    2589 
   OSP Borowe   2985 
   OSP Czarna Wieś   2722 
   OSP Długi Kąt   1909 
   OSP Grodzisko   2620 
   OSP Golce   1865 
   OSP Hutka   1907 
   OSP Kalej   2990 
   OSP Kuleje   1966 
   OSP Klepaczka   1775 
   OSP Nowiny   1674 
   OSP Piła   1497 
   OSP Pierzchno   1514 
   OSP Szarlejka   1734 
   OSP Truskolasy   2818 
   OSP Węglowice   2543 
   OSP Wręczyca Wielka   5994 
   OSP Zamłynie   1687 
   Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce   1611 
  Obrona cywilna – Postepowanie mieszkańców w razie wystąpienia zagrożeń    999 
  "Ocalić od zapomnienia..." - 150-ta rocznica Powstania Styczniowego.   1169 
 Informacje dla organizacji poząrzadowych   774 
  Konkursy dla organizacji poząrzadowych   500 
 Tablica ogłoszeń   29067 
  Ostrzeżenia o warunkach atmosferycznych   1776 
   Rok 2015   390 
   Rok 2014   896 
   Rok 2013   1128 
   Rok 2012-2009   3438 
  Ogłoszenia   16069 
  Z życia gminy   7039 
   Galeria zdjęć   2599 
 Konsultacje    3498 
 Sołectwa    12722 
  Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Wręczyca Wielka   7454 
  Fundusz Sołecki   3996 
  Wzór wniosku o Fundusz sołecki   7091 
  Zestawienie Fundusz Sołecki dla sołectw   2515 
 Prasa z Gminy   13697 
  Informator Samorządowy Gminy Wręczyca Wielka   10470 
 Galeria zdjęc Gminy Wręczyca Wielka    14522 
 Rządowe Centrum Legislacji   4273 
 Wybory   10334 
  Wybory Samorządowe 2010    4106 
  Wybory Parlamentarne 2011   1467 
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.    921 
  Wybory Samorządowe 2014   6737 
  Wybory Prezydenckie 2015   738 
  Wybory ławników na kadencję 2016-2019   370 
 Nowa gospodarka śmieciowa   14379 

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"