nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
1 Kwietnia 2023   imieniny obchodzą: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
LINK: BIP
KALENDARZ
  Statystyki odwiedzin serwisu

Statystyki:
 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1199983 
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 185906 
Odwiedziny Poszczególnych Działów
 Aktualności   11473 
  Archiwum   3115 
   Rok 2013   8334 
   Rok 2012   228970 
   Rok 2011   8480 
   Rok 2010   24360 
   Rok 2009   3849 
   Rok 2008   2413 
   Rok 2007   1430 
 O Gminie   27527 
  Herb Gminy   6018 
  Lokalizacja   10213 
   Plan dojazdu do Wręczycy Wielkiej   2681 
  Historia   8641 
  Oświata   11436 
  Kultura   6642 
  Sport   4600 
  Gospodarka   7182 
  Ochrona środowiska   6708 
  Strategia Rozwoju Gminy   18338 
  Zdjęcia   5423 
  Statystyka   4753 
  Gminna Ewidencja Zabytków   3082 
 Rada Gminy   21387 
 Urząd Gminy   56035 
  Wójt Gminy   3664 
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską   12376 
  Projekt "Rola badacza horyzonty moje roztacza"   4237 
  Projekt "Gotowi na przyszłość"    3711 
  Projekt "Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy"   2190 
  Projekt " Moja szkoła - Mój kapitał na przyszłość"   2055 
  Projekt "Nauka szansą na lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Truskolasach"   1991 
  Przez edukację do lepszej przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach   1836 
  Projekt "Integracja poprzez spotkania"   3824 
  Projekt "Wykończenie wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej – etap I"   3125 
  Projekt "Budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej"   2797 
  System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"    2306 
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II   3415 
  Projekt "Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury województwa śląskiego"   1753 
  Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamłynie i Piła Pierwsza"   2238 
  Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Miejscowości Kalej   2280 
  Projekt "Mogę być lepszy"   1703 
  Projekt "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko"   1771 
  Zakup wyposażenia do Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   1468 
  Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na Boisku Sportowym Olimpia Truskolasy   1861 
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei – Etap II   1350 
  Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnej Wsi   1212 
  Remont domu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Borze Zapilskim   1322 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Długi Kąt poprzez budowę placu zabaw   822 
  Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Węglowice    761 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Wydra poprzez budowę placu zabaw   867 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Golce   788 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Czarna Wieś   896 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Puszczew   841 
  Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   804 
 Informacje Urzędu   20181 
  Opłaty, czynsze i podatki   7491 
  Ogłoszenia   8668 
 Oferty inwestycyjne   15314 
 Jak to załatwić???   14316 
  Dodatek mieszkaniowy   2904 
   Oświadczenie o stanie majątkowym   1711 
   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego   1919 
   Deklaracja o wysokości dochodów   1566 
  Zezwolenie na wycięcie drzew/krzewów na nieruchomości.   5431 
  Urodzenia   2868 
   Sporządzenie aktu urodzenia dziecka   1716 
   Zmiana imion dziecka   1558 
   Nadanie dziecku nazwiska męża matki   1601 
   Wpisanie w akcie urodzenia imienia ojca dziecka   1758 
   Uznanie dziecka   1488 
   Wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców   2018 
  Małżeństwa   3658 
  Zgony   2541 
  Akta stanu cywilnego   2733 
   Wydanie odpisów akt stanu cywilnego   2080 
   Wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w miejscowym USC   1442 
   Zaświadczenie o terminie zawarcia małżeństwa w miejscowym USC   1550 
   Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed miesięcznym terminem wyczekiwania   1566 
   Sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego   1515 
   Uzupełnienie aktu stanu cywilnego   2614 
   Ustalenie / odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju   1538 
   Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą   1502 
  Zmiana imion i nazwisk   2631 
  Wniosek o wydanie dokumentu z USC   3345 
  Uzyskanie informacji publicznej   2996 
  Jak wymienić dowód osobisty   4879 
  Wniosek o udostępnienie danych   2182 
  Działalność gospodarcza   1314 
 Odnowa wsi w Gminie Wręczyca Wielka   11271 
  Fundusze na odnowę wsi   7131 
  Plan odnowy miejscowości    4810 
  Place zabaw w Gminie Wręczyca Wielka   2541 
 Informator   19159 
  Turystyka   6081 
  Opieka medyczna   2855 
  Urzędy Pocztowe   5226 
  Ochotnicze Straże Pożarne   4069 
   OSP Bieżeń    2931 
   OSP Borowe   3307 
   OSP Czarna Wieś   3025 
   OSP Długi Kąt   2204 
   OSP Grodzisko   2902 
   OSP Golce   2179 
   OSP Hutka   2218 
   OSP Kalej   3318 
   OSP Kuleje   2325 
   OSP Klepaczka   2093 
   OSP Nowiny   1962 
   OSP Piła   1833 
   OSP Pierzchno   1835 
   OSP Szarlejka   2036 
   OSP Truskolasy   3115 
   OSP Węglowice   2855 
   OSP Wręczyca Wielka   7516 
   OSP Zamłynie   1950 
   Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce   1926 
  Obrona cywilna – Postepowanie mieszkańców w razie wystąpienia zagrożeń    1331 
  "Ocalić od zapomnienia..." - 150-ta rocznica Powstania Styczniowego.   1645 
 Informacje dla organizacji poząrzadowych   1429 
  Konkursy dla organizacji poząrzadowych   823 
 Tablica ogłoszeń   29681 
  Ostrzeżenia o warunkach atmosferycznych   2098 
   Rok 2015   662 
   Rok 2014   1178 
   Rok 2013   1388 
   Rok 2012-2009   3698 
  Ogłoszenia   16446 
  Z życia gminy   7362 
   Galeria zdjęć   2853 
 Konsultacje    4168 
 Sołectwa    13463 
  Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Wręczyca Wielka   7800 
  Fundusz Sołecki   4352 
  Wzór wniosku o Fundusz sołecki   7479 
  Zestawienie Fundusz Sołecki dla sołectw   2860 
 Prasa z Gminy   14335 
  Informator Samorządowy Gminy Wręczyca Wielka   11246 
 Galeria zdjęc Gminy Wręczyca Wielka    15229 
 Rządowe Centrum Legislacji   4897 
 Wybory   10960 
  Wybory Samorządowe 2010    4423 
  Wybory Parlamentarne 2011   1794 
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.    1270 
  Wybory Samorządowe 2014   7071 
  Wybory Prezydenckie 2015   1094 
  Wybory ławników na kadencję 2016-2019   693 
 Nowa gospodarka śmieciowa   15316 

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"