nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
18 Listopada 2019   imieniny obchodzą: Aniela, Klaudyna, Roman
LINK: BIP
KALENDARZ
  Statystyki odwiedzin serwisu

Statystyki:
 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1119295 
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 180329 
Odwiedziny Poszczególnych Działów
 Aktualności   10598 
  Archiwum   2776 
   Rok 2013   8059 
   Rok 2012   228678 
   Rok 2011   8216 
   Rok 2010   24020 
   Rok 2009   3577 
   Rok 2008   2051 
   Rok 2007   1165 
 O Gminie   26832 
  Herb Gminy   5679 
  Lokalizacja   9796 
   Plan dojazdu do Wręczycy Wielkiej   2420 
  Historia   8289 
  Oświata   10293 
  Kultura   5673 
  Sport   4109 
  Gospodarka   6799 
  Ochrona środowiska   6111 
  Strategia Rozwoju Gminy   6236 
  Zdjęcia   5075 
  Statystyka   4419 
  Gminna Ewidencja Zabytków   2591 
 Rada Gminy   20437 
 Urząd Gminy   55103 
  Wójt Gminy   3322 
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską   11513 
  Projekt "Rola badacza horyzonty moje roztacza"   3919 
  Projekt "Gotowi na przyszłość"    3321 
  Projekt "Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy"   1846 
  Projekt " Moja szkoła - Mój kapitał na przyszłość"   1731 
  Projekt "Nauka szansą na lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Truskolasach"   1673 
  Przez edukację do lepszej przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach   1514 
  Projekt "Integracja poprzez spotkania"   3490 
  Projekt "Wykończenie wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej – etap I"   2772 
  Projekt "Budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej"   2455 
  System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"    1985 
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II   3053 
  Projekt "Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury województwa śląskiego"   1420 
  Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamłynie i Piła Pierwsza"   1797 
  Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Miejscowości Kalej   1951 
  Projekt "Mogę być lepszy"   1307 
  Projekt "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko"   1349 
  Zakup wyposażenia do Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   1133 
  Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na Boisku Sportowym Olimpia Truskolasy   1516 
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei – Etap II   995 
  Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnej Wsi   881 
  Remont domu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Borze Zapilskim   978 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Długi Kąt poprzez budowę placu zabaw   452 
  Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Węglowice    414 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Wydra poprzez budowę placu zabaw   462 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Golce   408 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Czarna Wieś   487 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Puszczew   502 
  Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   472 
 Informacje Urzędu   19385 
  Opłaty, czynsze i podatki   7174 
  Ogłoszenia   8358 
 Oferty inwestycyjne   14559 
 Jak to załatwić???   13636 
  Dodatek mieszkaniowy   2556 
   Oświadczenie o stanie majątkowym   1416 
   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego   1640 
   Deklaracja o wysokości dochodów   1306 
  Zezwolenie na wycięcie drzew/krzewów na nieruchomości.   4752 
  Urodzenia   2511 
   Sporządzenie aktu urodzenia dziecka   1408 
   Zmiana imion dziecka   1277 
   Nadanie dziecku nazwiska męża matki   1317 
   Wpisanie w akcie urodzenia imienia ojca dziecka   1478 
   Uznanie dziecka   1220 
   Wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców   1685 
  Małżeństwa   3243 
  Zgony   2153 
  Akta stanu cywilnego   2356 
   Wydanie odpisów akt stanu cywilnego   1671 
   Wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w miejscowym USC   1161 
   Zaświadczenie o terminie zawarcia małżeństwa w miejscowym USC   1258 
   Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed miesięcznym terminem wyczekiwania   1272 
   Sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego   1234 
   Uzupełnienie aktu stanu cywilnego   2324 
   Ustalenie / odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju   1234 
   Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą   1229 
  Zmiana imion i nazwisk   2300 
  Wniosek o wydanie dokumentu z USC   3001 
  Uzyskanie informacji publicznej   2649 
  Jak wymienić dowód osobisty   3984 
  Wniosek o udostępnienie danych   1819 
  Działalność gospodarcza   934 
 Odnowa wsi w Gminie Wręczyca Wielka   10613 
  Fundusze na odnowę wsi   6616 
  Plan odnowy miejscowości    4479 
  Place zabaw w Gminie Wręczyca Wielka   2144 
 Informator   18475 
  Turystyka   5708 
  Opieka medyczna   2526 
  Urzędy Pocztowe   4778 
  Ochotnicze Straże Pożarne   3645 
   OSP Bieżeń    2583 
   OSP Borowe   2977 
   OSP Czarna Wieś   2713 
   OSP Długi Kąt   1902 
   OSP Grodzisko   2611 
   OSP Golce   1856 
   OSP Hutka   1896 
   OSP Kalej   2982 
   OSP Kuleje   1957 
   OSP Klepaczka   1767 
   OSP Nowiny   1664 
   OSP Piła   1491 
   OSP Pierzchno   1505 
   OSP Szarlejka   1725 
   OSP Truskolasy   2812 
   OSP Węglowice   2528 
   OSP Wręczyca Wielka   5960 
   OSP Zamłynie   1678 
   Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce   1605 
  Obrona cywilna – Postepowanie mieszkańców w razie wystąpienia zagrożeń    993 
  "Ocalić od zapomnienia..." - 150-ta rocznica Powstania Styczniowego.   1156 
 Informacje dla organizacji poząrzadowych   753 
  Konkursy dla organizacji poząrzadowych   495 
 Tablica ogłoszeń   29042 
  Ostrzeżenia o warunkach atmosferycznych   1771 
   Rok 2015   386 
   Rok 2014   892 
   Rok 2013   1124 
   Rok 2012-2009   3434 
  Ogłoszenia   16061 
  Z życia gminy   7034 
   Galeria zdjęć   2594 
 Konsultacje    3470 
 Sołectwa    12692 
  Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Wręczyca Wielka   7444 
  Fundusz Sołecki   3977 
  Wzór wniosku o Fundusz sołecki   7084 
  Zestawienie Fundusz Sołecki dla sołectw   2455 
 Prasa z Gminy   13673 
  Informator Samorządowy Gminy Wręczyca Wielka   9509 
 Galeria zdjęc Gminy Wręczyca Wielka    14499 
 Rządowe Centrum Legislacji   4256 
 Wybory   10309 
  Wybory Samorządowe 2010    4099 
  Wybory Parlamentarne 2011   1462 
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.    915 
  Wybory Samorządowe 2014   6731 
  Wybory Prezydenckie 2015   730 
  Wybory ławników na kadencję 2016-2019   362 
 Nowa gospodarka śmieciowa   14336 

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"