nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
31 Marca 2020   imieniny obchodzą: Balbina, Beniamin, Gwidon
LINK: BIP
KALENDARZ
  Statystyki odwiedzin serwisu

Statystyki:
 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1125802 
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 180896 
Odwiedziny Poszczególnych Działów
 Aktualności   10760 
  Archiwum   2791 
   Rok 2013   8080 
   Rok 2012   228696 
   Rok 2011   8233 
   Rok 2010   24043 
   Rok 2009   3598 
   Rok 2008   2063 
   Rok 2007   1174 
 O Gminie   26921 
  Herb Gminy   5690 
  Lokalizacja   9826 
   Plan dojazdu do Wręczycy Wielkiej   2429 
  Historia   8305 
  Oświata   10450 
  Kultura   5776 
  Sport   4157 
  Gospodarka   6815 
  Ochrona środowiska   6142 
  Strategia Rozwoju Gminy   6284 
  Zdjęcia   5090 
  Statystyka   4430 
  Gminna Ewidencja Zabytków   2617 
 Rada Gminy   20584 
 Urząd Gminy   55230 
  Wójt Gminy   3334 
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską   11656 
  Projekt "Rola badacza horyzonty moje roztacza"   3929 
  Projekt "Gotowi na przyszłość"    3334 
  Projekt "Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy"   1860 
  Projekt " Moja szkoła - Mój kapitał na przyszłość"   1747 
  Projekt "Nauka szansą na lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Truskolasach"   1686 
  Przez edukację do lepszej przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach   1527 
  Projekt "Integracja poprzez spotkania"   3505 
  Projekt "Wykończenie wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej – etap I"   2791 
  Projekt "Budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej"   2470 
  System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"    1997 
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II   3081 
  Projekt "Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury województwa śląskiego"   1435 
  Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamłynie i Piła Pierwsza"   1867 
  Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Miejscowości Kalej   1969 
  Projekt "Mogę być lepszy"   1365 
  Projekt "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko"   1414 
  Zakup wyposażenia do Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   1145 
  Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na Boisku Sportowym Olimpia Truskolasy   1533 
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei – Etap II   1013 
  Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnej Wsi   895 
  Remont domu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Borze Zapilskim   995 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Długi Kąt poprzez budowę placu zabaw   468 
  Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Węglowice    425 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Wydra poprzez budowę placu zabaw   477 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Golce   421 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Czarna Wieś   501 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Puszczew   515 
  Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   486 
 Informacje Urzędu   19499 
  Opłaty, czynsze i podatki   7192 
  Ogłoszenia   8377 
 Oferty inwestycyjne   14665 
 Jak to załatwić???   13712 
  Dodatek mieszkaniowy   2566 
   Oświadczenie o stanie majątkowym   1428 
   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego   1656 
   Deklaracja o wysokości dochodów   1319 
  Zezwolenie na wycięcie drzew/krzewów na nieruchomości.   4797 
  Urodzenia   2525 
   Sporządzenie aktu urodzenia dziecka   1420 
   Zmiana imion dziecka   1289 
   Nadanie dziecku nazwiska męża matki   1327 
   Wpisanie w akcie urodzenia imienia ojca dziecka   1491 
   Uznanie dziecka   1231 
   Wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców   1706 
  Małżeństwa   3302 
  Zgony   2178 
  Akta stanu cywilnego   2370 
   Wydanie odpisów akt stanu cywilnego   1694 
   Wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w miejscowym USC   1174 
   Zaświadczenie o terminie zawarcia małżeństwa w miejscowym USC   1274 
   Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed miesięcznym terminem wyczekiwania   1286 
   Sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego   1251 
   Uzupełnienie aktu stanu cywilnego   2340 
   Ustalenie / odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju   1251 
   Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą   1240 
  Zmiana imion i nazwisk   2315 
  Wniosek o wydanie dokumentu z USC   3013 
  Uzyskanie informacji publicznej   2665 
  Jak wymienić dowód osobisty   4109 
  Wniosek o udostępnienie danych   1834 
  Działalność gospodarcza   949 
 Odnowa wsi w Gminie Wręczyca Wielka   10700 
  Fundusze na odnowę wsi   6785 
  Plan odnowy miejscowości    4493 
  Place zabaw w Gminie Wręczyca Wielka   2174 
 Informator   18575 
  Turystyka   5720 
  Opieka medyczna   2539 
  Urzędy Pocztowe   4867 
  Ochotnicze Straże Pożarne   3682 
   OSP Bieżeń    2603 
   OSP Borowe   2998 
   OSP Czarna Wieś   2728 
   OSP Długi Kąt   1923 
   OSP Grodzisko   2630 
   OSP Golce   1872 
   OSP Hutka   1918 
   OSP Kalej   3000 
   OSP Kuleje   1977 
   OSP Klepaczka   1784 
   OSP Nowiny   1679 
   OSP Piła   1510 
   OSP Pierzchno   1519 
   OSP Szarlejka   1743 
   OSP Truskolasy   2827 
   OSP Węglowice   2555 
   OSP Wręczyca Wielka   6034 
   OSP Zamłynie   1693 
   Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce   1618 
  Obrona cywilna – Postepowanie mieszkańców w razie wystąpienia zagrożeń    1008 
  "Ocalić od zapomnienia..." - 150-ta rocznica Powstania Styczniowego.   1179 
 Informacje dla organizacji poząrzadowych   805 
  Konkursy dla organizacji poząrzadowych   507 
 Tablica ogłoszeń   29113 
  Ostrzeżenia o warunkach atmosferycznych   1785 
   Rok 2015   396 
   Rok 2014   900 
   Rok 2013   1132 
   Rok 2012-2009   3442 
  Ogłoszenia   16081 
  Z życia gminy   7048 
   Galeria zdjęć   2603 
 Konsultacje    3568 
 Sołectwa    12793 
  Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Wręczyca Wielka   7466 
  Fundusz Sołecki   4005 
  Wzór wniosku o Fundusz sołecki   7096 
  Zestawienie Fundusz Sołecki dla sołectw   2526 
 Prasa z Gminy   13753 
  Informator Samorządowy Gminy Wręczyca Wielka   10490 
 Galeria zdjęc Gminy Wręczyca Wielka    14590 
 Rządowe Centrum Legislacji   4325 
 Wybory   10374 
  Wybory Samorządowe 2010    4114 
  Wybory Parlamentarne 2011   1477 
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.    930 
  Wybory Samorządowe 2014   6748 
  Wybory Prezydenckie 2015   746 
  Wybory ławników na kadencję 2016-2019   375 
 Nowa gospodarka śmieciowa   14503 

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"