nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
2 Grudnia 2020   imieniny obchodzą: Balbina, Paulina, Bibiana
LINK: BIP
KALENDARZ
  Statystyki odwiedzin serwisu

Statystyki:
 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1142317 
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 182030 
Odwiedziny Poszczególnych Działów
 Aktualności   11009 
  Archiwum   2862 
   Rok 2013   8140 
   Rok 2012   228758 
   Rok 2011   8289 
   Rok 2010   24117 
   Rok 2009   3658 
   Rok 2008   2200 
   Rok 2007   1234 
 O Gminie   27088 
  Herb Gminy   5764 
  Lokalizacja   9918 
   Plan dojazdu do Wręczycy Wielkiej   2487 
  Historia   8386 
  Oświata   10839 
  Kultura   6352 
  Sport   4304 
  Gospodarka   6900 
  Ochrona środowiska   6276 
  Strategia Rozwoju Gminy   6405 
  Zdjęcia   5154 
  Statystyka   4507 
  Gminna Ewidencja Zabytków   2730 
 Rada Gminy   20821 
 Urząd Gminy   55412 
  Wójt Gminy   3396 
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską   11899 
  Projekt "Rola badacza horyzonty moje roztacza"   3992 
  Projekt "Gotowi na przyszłość"    3447 
  Projekt "Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy"   1924 
  Projekt " Moja szkoła - Mój kapitał na przyszłość"   1817 
  Projekt "Nauka szansą na lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Truskolasach"   1752 
  Przez edukację do lepszej przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach   1591 
  Projekt "Integracja poprzez spotkania"   3573 
  Projekt "Wykończenie wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej – etap I"   2865 
  Projekt "Budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej"   2541 
  System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"    2058 
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II   3154 
  Projekt "Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury województwa śląskiego"   1505 
  Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamłynie i Piła Pierwsza"   1968 
  Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Miejscowości Kalej   2027 
  Projekt "Mogę być lepszy"   1459 
  Projekt "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko"   1518 
  Zakup wyposażenia do Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   1204 
  Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na Boisku Sportowym Olimpia Truskolasy   1606 
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei – Etap II   1087 
  Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnej Wsi   963 
  Remont domu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Borze Zapilskim   1059 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Długi Kąt poprzez budowę placu zabaw   531 
  Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Węglowice    488 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Wydra poprzez budowę placu zabaw   548 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Golce   479 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Czarna Wieś   569 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Puszczew   578 
  Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   552 
 Informacje Urzędu   19726 
  Opłaty, czynsze i podatki   7260 
  Ogłoszenia   8446 
 Oferty inwestycyjne   14825 
 Jak to załatwić???   13881 
  Dodatek mieszkaniowy   2644 
   Oświadczenie o stanie majątkowym   1493 
   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego   1721 
   Deklaracja o wysokości dochodów   1376 
  Zezwolenie na wycięcie drzew/krzewów na nieruchomości.   4978 
  Urodzenia   2604 
   Sporządzenie aktu urodzenia dziecka   1484 
   Zmiana imion dziecka   1347 
   Nadanie dziecku nazwiska męża matki   1388 
   Wpisanie w akcie urodzenia imienia ojca dziecka   1555 
   Uznanie dziecka   1291 
   Wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców   1778 
  Małżeństwa   3413 
  Zgony   2263 
  Akta stanu cywilnego   2460 
   Wydanie odpisów akt stanu cywilnego   1786 
   Wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w miejscowym USC   1237 
   Zaświadczenie o terminie zawarcia małżeństwa w miejscowym USC   1342 
   Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed miesięcznym terminem wyczekiwania   1349 
   Sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego   1312 
   Uzupełnienie aktu stanu cywilnego   2406 
   Ustalenie / odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju   1315 
   Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą   1300 
  Zmiana imion i nazwisk   2376 
  Wniosek o wydanie dokumentu z USC   3086 
  Uzyskanie informacji publicznej   2738 
  Jak wymienić dowód osobisty   4411 
  Wniosek o udostępnienie danych   1908 
  Działalność gospodarcza   1036 
 Odnowa wsi w Gminie Wręczyca Wielka   10841 
  Fundusze na odnowę wsi   6857 
  Plan odnowy miejscowości    4566 
  Place zabaw w Gminie Wręczyca Wielka   2252 
 Informator   18754 
  Turystyka   5791 
  Opieka medyczna   2619 
  Urzędy Pocztowe   4977 
  Ochotnicze Straże Pożarne   3770 
   OSP Bieżeń    2678 
   OSP Borowe   3060 
   OSP Czarna Wieś   2793 
   OSP Długi Kąt   1993 
   OSP Grodzisko   2705 
   OSP Golce   1955 
   OSP Hutka   1997 
   OSP Kalej   3074 
   OSP Kuleje   2054 
   OSP Klepaczka   1848 
   OSP Nowiny   1742 
   OSP Piła   1620 
   OSP Pierzchno   1582 
   OSP Szarlejka   1815 
   OSP Truskolasy   2892 
   OSP Węglowice   2633 
   OSP Wręczyca Wielka   7171 
   OSP Zamłynie   1760 
   Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce   1681 
  Obrona cywilna – Postepowanie mieszkańców w razie wystąpienia zagrożeń    1084 
  "Ocalić od zapomnienia..." - 150-ta rocznica Powstania Styczniowego.   1266 
 Informacje dla organizacji poząrzadowych   960 
  Konkursy dla organizacji poząrzadowych   567 
 Tablica ogłoszeń   29276 
  Ostrzeżenia o warunkach atmosferycznych   1860 
   Rok 2015   456 
   Rok 2014   961 
   Rok 2013   1190 
   Rok 2012-2009   3498 
  Ogłoszenia   16148 
  Z życia gminy   7121 
   Galeria zdjęć   2664 
 Konsultacje    3719 
 Sołectwa    13021 
  Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Wręczyca Wielka   7541 
  Fundusz Sołecki   4075 
  Wzór wniosku o Fundusz sołecki   7165 
  Zestawienie Fundusz Sołecki dla sołectw   2607 
 Prasa z Gminy   13896 
  Informator Samorządowy Gminy Wręczyca Wielka   10639 
 Galeria zdjęc Gminy Wręczyca Wielka    14752 
 Rządowe Centrum Legislacji   4473 
 Wybory   10526 
  Wybory Samorządowe 2010    4193 
  Wybory Parlamentarne 2011   1554 
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.    1004 
  Wybory Samorządowe 2014   6815 
  Wybory Prezydenckie 2015   819 
  Wybory ławników na kadencję 2016-2019   445 
 Nowa gospodarka śmieciowa   14805 

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"