nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
25 Października 2021   imieniny obchodzą: Ingi, Darii, Sambora
LINK: BIP
KALENDARZ
  Statystyki odwiedzin serwisu

Statystyki:
 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1159152 
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 183536 
Odwiedziny Poszczególnych Działów
 Aktualności   11194 
  Archiwum   2930 
   Rok 2013   8204 
   Rok 2012   228830 
   Rok 2011   8351 
   Rok 2010   24192 
   Rok 2009   3725 
   Rok 2008   2275 
   Rok 2007   1302 
 O Gminie   27238 
  Herb Gminy   5851 
  Lokalizacja   10013 
   Plan dojazdu do Wręczycy Wielkiej   2571 
  Historia   8463 
  Oświata   11024 
  Kultura   6451 
  Sport   4409 
  Gospodarka   6981 
  Ochrona środowiska   6422 
  Strategia Rozwoju Gminy   6507 
  Zdjęcia   5249 
  Statystyka   4596 
  Gminna Ewidencja Zabytków   2861 
 Rada Gminy   21047 
 Urząd Gminy   55627 
  Wójt Gminy   3482 
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską   12097 
  Projekt "Rola badacza horyzonty moje roztacza"   4077 
  Projekt "Gotowi na przyszłość"    3540 
  Projekt "Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy"   2039 
  Projekt " Moja szkoła - Mój kapitał na przyszłość"   1904 
  Projekt "Nauka szansą na lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Truskolasach"   1838 
  Przez edukację do lepszej przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach   1683 
  Projekt "Integracja poprzez spotkania"   3663 
  Projekt "Wykończenie wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej – etap I"   2955 
  Projekt "Budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej"   2641 
  System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"    2145 
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II   3250 
  Projekt "Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury województwa śląskiego"   1590 
  Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamłynie i Piła Pierwsza"   2076 
  Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Miejscowości Kalej   2118 
  Projekt "Mogę być lepszy"   1549 
  Projekt "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko"   1612 
  Zakup wyposażenia do Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   1296 
  Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na Boisku Sportowym Olimpia Truskolasy   1696 
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei – Etap II   1181 
  Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnej Wsi   1050 
  Remont domu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Borze Zapilskim   1158 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Długi Kąt poprzez budowę placu zabaw   659 
  Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Węglowice    593 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Wydra poprzez budowę placu zabaw   697 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Golce   570 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Czarna Wieś   693 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Puszczew   668 
  Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   653 
 Informacje Urzędu   19876 
  Opłaty, czynsze i podatki   7346 
  Ogłoszenia   8522 
 Oferty inwestycyjne   15017 
 Jak to załatwić???   14043 
  Dodatek mieszkaniowy   2735 
   Oświadczenie o stanie majątkowym   1582 
   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego   1790 
   Deklaracja o wysokości dochodów   1451 
  Zezwolenie na wycięcie drzew/krzewów na nieruchomości.   5154 
  Urodzenia   2694 
   Sporządzenie aktu urodzenia dziecka   1560 
   Zmiana imion dziecka   1425 
   Nadanie dziecku nazwiska męża matki   1464 
   Wpisanie w akcie urodzenia imienia ojca dziecka   1632 
   Uznanie dziecka   1364 
   Wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców   1888 
  Małżeństwa   3490 
  Zgony   2368 
  Akta stanu cywilnego   2567 
   Wydanie odpisów akt stanu cywilnego   1901 
   Wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w miejscowym USC   1316 
   Zaświadczenie o terminie zawarcia małżeństwa w miejscowym USC   1420 
   Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed miesięcznym terminem wyczekiwania   1437 
   Sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego   1390 
   Uzupełnienie aktu stanu cywilnego   2483 
   Ustalenie / odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju   1404 
   Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą   1377 
  Zmiana imion i nazwisk   2457 
  Wniosek o wydanie dokumentu z USC   3173 
  Uzyskanie informacji publicznej   2832 
  Jak wymienić dowód osobisty   4621 
  Wniosek o udostępnienie danych   2004 
  Działalność gospodarcza   1135 
 Odnowa wsi w Gminie Wręczyca Wielka   10991 
  Fundusze na odnowę wsi   6934 
  Plan odnowy miejscowości    4654 
  Place zabaw w Gminie Wręczyca Wielka   2368 
 Informator   18925 
  Turystyka   5875 
  Opieka medyczna   2698 
  Urzędy Pocztowe   5068 
  Ochotnicze Straże Pożarne   3875 
   OSP Bieżeń    2762 
   OSP Borowe   3137 
   OSP Czarna Wieś   2873 
   OSP Długi Kąt   2075 
   OSP Grodzisko   2783 
   OSP Golce   2048 
   OSP Hutka   2073 
   OSP Kalej   3173 
   OSP Kuleje   2170 
   OSP Klepaczka   1928 
   OSP Nowiny   1822 
   OSP Piła   1702 
   OSP Pierzchno   1659 
   OSP Szarlejka   1893 
   OSP Truskolasy   2964 
   OSP Węglowice   2720 
   OSP Wręczyca Wielka   7314 
   OSP Zamłynie   1836 
   Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce   1757 
  Obrona cywilna – Postepowanie mieszkańców w razie wystąpienia zagrożeń    1169 
  "Ocalić od zapomnienia..." - 150-ta rocznica Powstania Styczniowego.   1368 
 Informacje dla organizacji poząrzadowych   1155 
  Konkursy dla organizacji poząrzadowych   650 
 Tablica ogłoszeń   29420 
  Ostrzeżenia o warunkach atmosferycznych   1942 
   Rok 2015   533 
   Rok 2014   1045 
   Rok 2013   1263 
   Rok 2012-2009   3577 
  Ogłoszenia   16265 
  Z życia gminy   7213 
   Galeria zdjęć   2733 
 Konsultacje    3874 
 Sołectwa    13180 
  Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Wręczyca Wielka   7630 
  Fundusz Sołecki   4169 
  Wzór wniosku o Fundusz sołecki   7262 
  Zestawienie Fundusz Sołecki dla sołectw   2700 
 Prasa z Gminy   14059 
  Informator Samorządowy Gminy Wręczyca Wielka   10899 
 Galeria zdjęc Gminy Wręczyca Wielka    14934 
 Rządowe Centrum Legislacji   4633 
 Wybory   10682 
  Wybory Samorządowe 2010    4276 
  Wybory Parlamentarne 2011   1635 
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.    1090 
  Wybory Samorządowe 2014   6912 
  Wybory Prezydenckie 2015   929 
  Wybory ławników na kadencję 2016-2019   532 
 Nowa gospodarka śmieciowa   14994 

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"